ANASAYFA
OKULUMUZ
Okul Tarih�emiz
Vizyon-Misyon
Okul �darecilerimiz
E�itim Kadromuz
Y�netmelikler
Okulumuzun Ba�ar�lar�
�z B�rakanlar
Sosyal Aktiviteler
�sym Ba�ar�m�z
Atat�rk K��esi
Derslerimiz
S�navlar
Rehberlik
Okul Gazetesi
Not ve Devams�zl�k
Ders Programlar�
Foto Galeri
Ziyaret�i Defteri
Bize Ula��n
  L�NKLER
Fen Dersleri


  Yönetmelikler

     MİLLÎ EGİTİM TEMEL KANUNU
 Kanun No:1739 
 Kabul Tarihi: 14.06.1973

 I. Kanunun Kapsami

 Madde 1 — Bu kanun, Türk Milli Egitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler,
 egitim sisteminin genel yapisi, ögretmenlik meslegi, okul bina ve tesisleri, egitim
araç ve gereçleri ve Devletin Egitim ve Ögretim alanindaki görev ve sorumlulugu ile
ilgili temel hükümleri bir sistem bütünlügü içinde kapsar.

BİRİNCİ KISIM

 TÜRK MİLLÎ EGİTİM SİSTEMİNİ DÜZENLEYEN

GENEL ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRK MİLLÎ EGİTİMİNİN AMAÇLARI

I. Genel amaçlar

 Madde 2— Türk Millî Egitiminin genel amaci, Türk Milletinin bütün fertlerini,

1.(Degisik:16.06.1983/2842 K/1 md) Atatürk inkilâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini
bulan Atatürk millîyetçiligine bagli; Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve
kültürel degerlerini benimseyen, koruyan ve gelistiren; ailesini, vatanini, milletini
seven ve daima yüceltmeye çalisan; insan haklarina ve Anayasanin baslangicindaki temel
ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine
karsi görev ve sorumluluklarini bilen ve bunlari davranis haline getirmis yurttaslar
olarak yetiştirmek;

2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakimlarindan dengeli ve saglikli sekilde gelismis
 bir kisilige ve karaktere, hür ve bilimsel düsünme gücüne, genis bir dünya görüsüne sahip,
 insan haklarina saygili, kisilik ve tesebbüse deger veren, topluma karsi sorumluluk duyan;
yapici, yaratici ve verimli kisiler olarak yetistirmek;

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini gelistirerek gerekli bilgi, beceri, davranislar ve
birlikte is görme aliskanligi kazandirmak suretiyle hayata hazirlamak ve onlarin, kendilerini
 mutlu kilacak ve toplumun mutluluguna katkida bulunacak bir meslek sahibi olmalarini saglamak;

Böylece, bir yandan Türk vatandaslarinin ve Türk toplumunun refah ve mutlulugunu artirmak;
öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkinmayi desteklemek
ve hizlandirmak ve nihayet Türk Milletini çagdas uygarligin yapici, yaratici seçkin bir ortagi
yapmaktir.

          II. Özel amaçlar
Madde 3— Türk egitim ve ögretim sistemi, bu genel amaçlarla gerçeklestirecek sekilde düzenlenir
 ve çesitli derece ve türdeki egitim kurumlarinin özel amaçlari, genel amaçlara ve asagida
 siralanan temel ilkelere uygun olarak tespit edilir.

          İKİNCİ BÖLÜM

TÜRK MİLLÎ EGİTİMİNİN TEMEL İLKELERİ

I. Genellik ve esitlik

Madde 4— Egitim kurumlari dil, irk, cinsiyet ve din ayirimi gözetilmeksizin herkese açiktir.
 Egitimde hiçbir kisiye, aileye, zümreye veya sinifa imtiyaz taninamaz

II. Ferdin ve toplumun ihtiyaçlari

 Madde 5— Millî Egitim hizmeti, Türk vatandaslarinin istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun
 ihtiyaçlarina göre düzenlenir.

 III. Yöneltme


Madde 6— Fertler, egitimleri süresince, ilgi istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve dogrultusunda
çesitli programlara veya okullara yöneltilerek yetistirilirler.

 (Deg.:16/08/1997-4306 K/3. md) Millî egitim sistemi, her bakimdan, bu yöneltmeyi gerçeklestirecek
 biçimde düzenlenir. Bu amaçla, orta ögretim kurumlarina, egitim programlarinin hedeflerine uygun
düsecek sekilde hazirlik siniflari konulabilir. (*)

 Yöneltmede ve basarinin ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden ve objektif ölçme ve degerlendirme
metotlarindan yararlanilir.

         IV. Egitim hakki

Madde 7— Temel egitim görmek her Türk vatandasinin hakkidir.

Temel egitim kurumlarindan sonraki egitim kurumlarindan vatandaslar ilgi, istidat ve kabiliyetleri
ölçüsünde yararlanirlar.

       V. Firsat ve imkân esitligi

Madde 8— Egitimde kadin, erkek herkese firsat ve imkân esitligi saglanir.

Maddî imkânlardan yoksun basarili ögrencilerin en yüksek egitim kademelerine kadar ögrenim görmelerini
 saglamak amaciyla parasiz yatililik,burs,kredi ve baska yollarla gerekli yardimlar yapilir.

Özel egitime ve korunmaya muhtaç çoçuklari yetistirmek için özel tedbirler alinir.

      VI: Süreklilik

Madde 9-Fertlerin genel ve meslekî egitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastir.

Gençlerin egitimi yaninda,hayata ve is alanlarina olumlu bir sekilde uymalarina yardimci olmak üzere,
 yetiskinlerin sürekli egitimini saglamak için gerekli tedbirleri almak da bir egitim görevidir.

VII.Atatürk İnkilâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiligi

(Deg.: 16/06/1983-2842 K/2. md.)

Madde 10- Egitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarinin hazirlanip
uygulanmasinda ve her türlü egitim faaliyetlerinde Atatürk İnkilâp ve İlkeleri ve Anayasa’da
ifadesini bulmus olan Atatürk milliyetçiligi temel olarak alinir.Millî ahlâk ve millî kültürün
bozulup yozlasmadan kendimize has sekli ile evrensel kültür içinde korunup gelistirilmesine ve
ögretilmesine önem verilir.

 Millî birlik ve bütünlügün temel unsurlarindan biri olarak Türk dilinin egitimin her kademesinde,
özellikleri bozulmadan ve asiriliga kaçilmadan ögretilmesine önem verilir;çagdas egitim ve bilim
dili halinde zenginlesmesine çalisir ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile
is birligi yapilarak Millî Egitim Bakanliginca gereken tedbirler alinir.

     VIII.Demokrasi Egitimi

    (Deg.: 16/06/1983-2842)

Madde 11- Güçlü ve istikrarli, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçeklesmesi ve devami için
yurttaslarin sahip olmalari gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayis ve
davranislarla sorumluluk duygusunun ve manevi degerlere sayginin, her türlü egitim çalismalarinda
ögrencilere gelistirilmesine çalisir;ancak,egitim kurumlarinda Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk
milliyetçiligine aykiri siyasî ve ideolojik telkinler yapilmasina ve bu nitelikteki günlük siyasî
olay ve tartismalara karisilmasina hiçbir sekilde meydan verilmez.

IX. Lâiklik

(Deg.: 16/06/1983-2842 K/4 md.)

Madde 12- Türk Millî Egitiminde lâiklik esastir. Din kültürü ve ahlâk ögretimi ilkögretim ile lise
 ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasinda yer alir.

   X. Bilimsellik

   Madde 13— Her derece ve türdeki ders programlari ve egitim metodlariyla ders araç ve gereçleri,
 bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarina göre sürekli olarak
gelistirilir.

Egitimde verimliligin artirilmasi ve sürekli olarak gelisme ve yenilesmenin saglanmasi bilimsel
arastirma ve degerlendirmelere dayali olarak yapilir.

Bilgi ve teknoloji üretme ve kültürümüzü gelistirmekle görevli egitim kurumlari geregince donatilip
güçlendirilir; bu yöndeki çalismalar maddî ve manevî bakimdan tesvik edilir ve desteklenir

        XI. Plânlilik

Madde 14— Millî Egitimin gelismesi iktisadî, sosyal ve kültürel kalkinma hedeflerlerine uygun olarak
 egitim-insan gücü-istihdam iliskileri dikkate alinmak suretiyle, sanayilesme ve tarimda modernlesmede
 gerekli teknolojik gelismeyi saglayacak meslekî ve teknik egitime agirlik verecek biçimde plânlanir
 ve gerçeklestirilir.

Mesleklerin kademeleri ve her kademenin ünvan, yetki ve sorumluluklari kanunla tespit edilir ve her
 derece ve türdeki örgün ve yaygin meslekî egitim kurumlarinin kurulus ve programlari bu kademelere
 uygun olarak düzenlenir.

Egitim kurumlarinin yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatim, araç, gereç ve kapasiteleri ile
ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumlarin bu standartlara göre optimal büyüklükte
 kurulmasi ve verimli olarak isletilmesi saglanir.

XII. Karma egitim

Madde 15— Okullarda kiz ve erkek karma egitim yapilmasi esastir. Ancak egitimin türüne, imkân ve
 zorunluluklara göre bazi okullar yalnizca kiz veya erkek ögrencilere ayrilabilir.

XIII. Okul ile ailenin is birligi

(Deg.:16/06/1983-2842 K/5 md)

Madde 16- Egitim kurumlarinin amaçlarinin gerçeklestirilmesinde katkida bulunmak için okul ile
aile arasinda isbirligi saglanir.

Bu maksatla okullarda okul-aile birlikleri kurulur. Okul-aile birliklerinin kurulus ve isleyisleri
 Millî Egitim Bakanliginca çikartilacak bir yönetmelikle düzenlenir.

XIV. Her yerde egitim

Madde 17— Millî Egitimin amaçlari yalniz resmî ve özel egitim kurumlarinda degil, ayni zamanda evde,
çevrede, is yerlerinde, her yerde ve her firsatta gerçeklestirilmeye çalisilir.

Resmî özel ve gönüllü her kurulusun egitimle ilgili faaliyetleri, Millî Egitim amaçlarina uygunlugu
 bakimindan Millî Egitim Bakanliginin denetimine tabidir.

 İKİNCİ KISIM

 TÜRK MİLLÎ EGİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI

BİRİNCİ BÖLÜM

 GENEL HÜKÜMLER

 I. Örgün ve yaygin egitim

 Madde 18— Türk Millî Egitim sistemi, örgün egitim ve yaygin egitim olmak üzere, iki ana bölümden kurulur.

Örgün egitim, okul öncesi egitimi, temel egitim, ortaögretim ve yüksekögretim kurumlarini kapsar.

Yaygin egitim, örgün egitim yaninda veya disinda düzenlenen egitim faaliyetlerinin tümünü kapsar

           İKİNCİ BÖLÜM

           ÖRGÜN EGİTİM 

          A) Okul öncesi egitim
 
           I. Kapsami

Madde 19— Okul öncesi egitimi, mecburî ilkögretim çagina gelmemis çocuklarin egitimini kapsar.

Bu egitim istege baglidir. 

II. Amaç ve görevler

Madde 20— Okul öncesi egitiminin amaç ve görevleri, Millî Egitimin genel amaçlarina ve temel
 ilkelerine uygun olarak,

     1. Çocuklarin beden, zihin ve duygu gelismesini ve iyi aliskanliklar kazanmasini saglamak;

     2. Onlari temel egitime hazirlamak

     3. Sartlari elverissiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetistirme
 ortami yaratmak;

     4. Çocuklarin Türkçe’yi dogru ve güzel konusmalarini saglamaktir.

III. Kurulus

 (Deg.:16/06/1983-2842 K/6 md)

Madde 21- Okul öncesi egitim kurumlari, bagimsiz anaokullari olarak kurulabilecegi gibi, gerekli
görülen yerlerde ilkokula bagli ana siniflari halinde veya ilgili diger ögretim kurumlarina bagli
 uygulama siniflari olarak da açilabilir.

 Okul öncesi egitim kurumlarinin nerelerde ve hangi önceliklere göre açilacagi, Millî Egitim
 Bakanliginca hazirlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

   İs Kanununa tâbi is yerlerinde isverenlerin okulöncesi egitim kurumu kurmalari için
gerekli sartlar ve diger hususlar, Millî Egitim ve Çalisma Bakanliklari tarafindan birlikte
düzenlenecek bir tüzükte gösterilir.

     B) İlkögretim

       Kapsam

(Deg.:16/06/1983-2842 K/7 md)

Madde 22-İlkögretim, 6-14 yaslarindaki çocuklarin egitim ve ögretimini kapsar. İlkögretim kiz
ve erkek bütün vatandaslar için zorunludur ve Devlet okullarinda parasizdir.

II. Amaç ve görevler

Madde 23— İlkögretimin amaç ve görevleri, Millî Egitimin genel amaçlarina ve temel ilkelerine
uygun olarak,

1. Her Türk çocuguna iyi bir vatandas olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranis ve
aliskanliklari kazandirmak; onu millî ahlâk anlayisina uygun olarak yetistirmek;

2. Her Türk çocugunun ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetistirerek hayat ve üst
ögrenime hazirlamaktir.

3. (Ek:16/08/1997-4306 K/4. md) İlkögretimin son ders yilinin ikinci yarisinda ögrencilere,
 ortaögretimde devam edilebilecek okul ve programlarin hangi mesleklerin yolunu açabilecegi
ve bu mesleklerin kendilerine saglayacagi yasam standardi konusunda tanitici bilgiler vermek
üzere rehberlik servislerine gerekli çalismalar yapilir.(*)

III. Kurulus

a) İlkögretim Kurumlari: (Deg.:16/06/1983-2842 K/8.md)

Madde 24— (Deg:16/08/1997-4306 K/5. md) İlkögretim kurumlari; sekiz yillik okullardan olusur.
 Bu okullarda kesintisiz egitim yapilir ve bitirenlere ilkögretim diplomasi verilir.(*)

b) Kurulus sekilleri

Madde 25— (Birinci fikra:16/08/1997-4306 K/9. md ile yürürlükten kaldirilmistir.)

Nüfusun az ve daginik oldugu yerlerde, köyler gruplastirilarak, merkezî durumda olan köylerde
 ilkögretim bölge okullari ve bunlara bagli pansiyonlar, gruplastirmanin mümkün olmadigi
yerlerde yatili ilkögretim bölge okullari kurulur.

C) Orta Ögretim

I. Kapsam

Madde 26— Ortaögretim, temel egitime dayali, en az üç yillik ögrenim veren genel; meslekî
ve teknik ögretim kurumlarinin tümünü kapsar.

II. Ortaögretimden yararlanma hakki

Madde 27— Temel egitimini tamamlayan ve ortaögretime girmeye hak kazanmis olan her ögrenci,
ortaögretime devam etmek ve ortaögretim imkânlarindan ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde
 yararlanma hakkina sahiptir.

III. Amaç ve görevleri

Madde 28— Ortaögretimin amaç ve görevleri Millî Egitimin genel amaçlarina ve temel ilkelerine
uygun olarak,

1.   Bütün ögrencilere ortaögretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle
onlara kisi ve toplum sorunlarini tanimak, çözüm yollari aramak ve yurdun iktisadî, sosyal
 ve kültürel kalkinmasina katkida bulunmak bilincini ve gücünü kazandirmak;

2.   Ögrencileri, çesitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde
ve dogrultusunda yüksekögretime veya hem meslege hem de yüksekögretime veya hayata ve is
alanlarina hazirlamaktir.

Bu görevler yerine getirilirken ögrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplumun ihtiyaçlari
arasinda denge saglanir.

IV. Kurulus

Madde 29 — Ortaögretim, çesitli programlar uygulayan liselerden meydana gelir.

Belli bir programa agirlik veren okullarla lise, teknik lise ve tarim meslek lisesi gibi
 egitim dallarini belirleyen adlar verilir.

Nüfusu az ve daginik olan ve Millî Egitim Bakanliginca gerekli görülen yerlerde, ortaögretimin,
genel, meslekî ve teknik ögretim programlarini bir yönetim altinda uygulayan çok programli
liseler kurulabilir.

Ortaögretim kurumlarinin ögrenim süresi, uygulanan programin özelligine göre, Millî Egitim
 Bakanliginca tespit edilir.

V. Ortaögretimde yöneltm

Madde 30— Yöneltme temel egitimde baslar, yanilmalarini önlemek ve muhtemel gelismelere göre
yeniden yöneltmeyi saglamak için ortaögretimde de devam eder.

Yöneltme esaslari ve çesitli programlar veya ortaögretim okullari arasinda yapilacak yatay ve
 dikey geçis sartlari, Millî Egitim Bakanliginca düzenlenir.

VI. Yüksekögretime geçis

(Deg.:16/06/198-2842 K/10 md.

Madde 31-Lise veya dengi okullari bitirenler, yüksekögretim kurumlarina girmek için aday
olmaya hak kazanir.

Hangi yüksekögretim kurumlarina, hangi programlari bitirenlerin nasil girecekleri, giris
sartlari Millî Egitim Bakanligi ile isbirligi yapilarak Yüksekögretim Kurulu tarafindan
tespit edilir

VII. İmam-hatip liseler

Madde 32— İmam-Hatip Liseleri, imamlik, hatiplik ve Kur’an kursu ögreticiligi gibi dinî
 hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanlari yetistirmek üzere, Millî Egitim
Bakanliginca açilan ortaögretim sistemi içinde, hem meslege, hem yüksekögrenime hazirlayici
programlar uygulayan ögretim kurumlaridir.

VIII. Güzel sanatlar egitimi

Madde 33— Güzel sanatlar alanlarinda özel istidat ve kabiliyetleri beliren çocuklari
küçük yaslardan itibaren yetistirmek üzere temel egitim ve ortaögretim seviyesinde ayri
 okullar açilabilir veya ayri yetistirme tedbirleri alinabilir. Özellikleri dolayisiyla
 bunlarin kurulus, isleyis ve yetistirme ile ilgili esaslari ayri bir yönetmelikle düzenlenir.

D) Yüksekögretim

I. Kapsam

Madde 34— Yüksekögretim, ortaögretime dayali en az iki yillik yüksek ögrenim veren egitim 
kurumlarinin tümünü kapsar.

II. Amaç ve görevler

 Madde 35— Yüksek ögretimin amaç ve görevleri, Millî Egitimin genel amaçlarina ve temel
ilkelerine uygun olarak,

1. Ögrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve dogrultusunda yurdumuzun bilim
politikasina ve toplumun yüksek seviyede ve çesitli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarina
 göre yetistirmek,

2. Çesitli kademelerde bilimsel ögretim yapmak;

3. Yurdumuzu ilgilendirenler basta olmak üzere, bütün bilimsel, teknik ve kültürel sorunlari
çözmek için bilimleri genisletip derinlestirecek inceleme ve arastirmalarda bulunmak;

4. Yurdumuzun türlü yönde ilerleme ve gelismesini ilgilendiren bütün sorunlari, Hükümet
ve kurumlarla da elbirligi etmek suretiyle ögretim ve arastirma konusu yaparak sonuçlarini
toplumun yararlanmasina sunmak ve Hükümetçe istenecek inceleme ve arastirmalari sonuçlandirarak
 düsüncelerini bildirmek;

5. Arastirma ve incelemelerin sonuçlarini gösteren, bilim ve teknigin ilerlemesini saglayan
her türlü yayinlari yapmak;

6. Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamuoyunu aydinlatici bilim verilerini
sözle, yazi ile halka yaymak ve yaygin egitim hizmetlerinde bulunmaktadir

III. Kurulus

(Deg.:16/06/198-2842 K/11 md.

a)Yüksekögretim kurumlari

Madde 36-Yüksek ögretim kurumlari sunlardir :

1. Üniversiteler

2. Fakülteler

3. Enstitüler

4. Yüksek Okullar

5. Konservatuarlar

6. Meslek Yüksek Okullari

7. Uygulama ve arastirma merkezleri

Yüksekögretim kurumlarinin amaçlari, açilis, kurulus ve isleyisleri ile ögretim elemanlarina
 iliskin esaslar ve yüksekögretim kurumlari ile ilgili diger hususlar, özel kanunlarla belirlenir.

b)Yüksek ögretimin düzenlenmesi

Madde 37—Yüksekögretimin, Millî Egitim sistemi çerçevesinde, ögrencileri lisans öncesi, lisans
 ve lisans üstü seviyelerinde yetistiren bir bütünlük içinde düzenlenir.

Bu bütünlük içinde çesitli görevleri yerine getiren ve farkli seviyede ögretim yapan kuruluslar
 bulunur.

Farkli seviyeler ve kuruluslar arasinda ögrencilere kabiliyetlerine göre, yatay ve dikey geçis
yollari açik tutulur.

IV. Yüksek ögretimin parali olusu

Madde 38—Yüksekögretim paralidir. Basarili olan fakat maddî imkânlari elverisli olmayan ögrencilerin
 kayit ücreti, imtihan harci gibi her türlü ögrenim giderleri burs, kredi, yatililik ve benzeri
yollarla saglanir.

Ögrenim harç ve ücretlerinin tutarlari ve bunlarin ödeme tarzlari ile burs ve kredilerin tutarlari
 ve bunlarin verilis esaslari, Malîye Bakanligi ile birlikte hazirlanacak yönetmelikle tespit edilir.

Bazi alanlar için mecburi hizmet karsiligi ögrenci yetistirilmesi hakkindaki hükümler saklidir.

V. Yüksek ögretim plânlamasi

Madde 39—Yüksekögretimde, ögretim elemanlarindan, tesislerden ve ögrencinin zamanindan en verimli
sekilde yararlanmayi mümkün kilacak ve çesitli bölgelerdeki yüksekögretim kurumlarinin dengeli
sekilde gelismesini saglayacak tedbirler alinir; yüksekögretiminin bütününü kapsayan ve
ortaögretimle ilgisini saglayan bir plânlama düzeni kurulur.
 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YAYGIN EGİTİ

 I. Kapsam, amaç ve görevler

Madde 40—Yaygin egitimin özel amaci, Millî Egitimin genel amaçlarina ve temel ilkelerine uygun
olarak, örgün egitim sistemine hiç girmemis yahut, herhangi bir kademesinde bulunan veya bu
 kademeden çikmis vatandaslara, örgün egitimin yaninda veya disinda,

1.   Okuma-yazma ögretmek, eksik egitimlerini tamamlamalari için sürekli egitim imkanlari
 hazirlamak,

2.    2. Çagimizin bilimsel, teknolojik, iktisadî, sosyal ve kültürel gelismelerine uymalarini
saglayici egitim imkânlari hazirlamak,

3. millî kültür degerlerimizi koruyucu, gelistirici, tanitici, benimsetici nitelikte egitim yapmak,

4. Toplu yasama, dayanisma, yardimlasma,birlikte çalisma ve örgütlenme anlayis ve aliskanliklari
 kazandirmak,

5. İktisadî ve gelirin arttirilmasi için gerekli beslenme ve saglikli yasama sekil ve usullerini
 benimsetmek,

6. bos zamanlari iyi bir sekilde degerlendirme ve kullanma aliskanliklari kazandirmak,

7. Kisa süreli ve kademeli egitim uygulayarak ekonomimizin gelismesi dogrultusunda ve istihdam
politikasina uygun meslekleri edinmelerini saglayici imkânlar hazirlamak,

8. Çesitli mesleklerde çalismakta olanlarin hizmet içinde ve mesleklerinde gelismeleri için
 gerekli bilgi ve becerileri kazandirmaktir.

II. Kurulus

Madde 41—Yaygin egitim, örgün egitim ile birbirini tamamlayacak, gereginde ayni vasiflari kazandiracak
ve birbirinin her türlü imkânlarindan yararlanacak biçimde bir bütünlük içinde düzenlenir.

Yaygin egitim, genel ve meslekî-teknik olmak üzere iki bölümden meydana gelir. Bu bölümler birbirini
 destekleyici biçimde hazirlanir.

III. Koordinasyon

Madde 42—Genel, meslekî ve teknik yaygin egitim alaninda görev alan resmî, özel ve gönüllü kuruluslarin
çalismalari arasindaki koordinasyon Millî Egitim Bakanliginca saglanir.

Genel yaygin egitim programlarinin düzenlenis sekli yönetmelikle tespit edilir.

Meslekî ve teknik yaygin egitim faaliyetlerini yürüten Bakanliklar ile özerk egitim kurumlari ve
resmî ve özel isletmeler arasinda Millî Egitim Bakanliginca saglanacak koordinasyon ve isbirliginin
esaslari kanunla düzenlenir.

 ÜÇÜNCÜ KISIM

ÖGRETMENLİK MESLEGİ

I. Ögretmenlik

Madde 43—Ögretmenlik, Devletin egitim, ögretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan
 özel bir ihtisas meslegidir. Ögretmenler bu görevlerini Türk Millî Egitiminin amaçlarina ve temel
 ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler.

Ögretmenlik meslegine hazirlik genel kültür, özel alan egitimi ve pedagojik formasyon ile saglanir.

Yukarida belirtilen nitelikleri kazanabilmeleri için, hangi ögretim kademesinde olursa olsun,
ögretmen adaylarinin yüksek ögrenim görmelerinin saglanmasi esastir. Bu ögrenim lisans öncesi,
lisans ve lisans üstü seviyelerde yatay ve dikey geçislere de imkân verecek biçimde düzenlenir.

II. Millî Egitim Bakanligina Bagli “Egitim Yüksekokulu” açma yetkis

(Deg.:16/06/198-2842 K/12 md.)

Madde 44—Ögretmenlik formasyonu veren ve ögretmen yetistiren Millî Egitim Bakanligina bagli
yüksekokullari, Yüksekögretim Kurulunun görüsü alinarak Bakanlar Kurulu karari ile kurulabilirler

III. Ögretmenlerin nitelikleri ve seçimi
Madde 45-Ögretmen adaylarinda genel kültür, özel alan egitimi ve pedagojik formasyon bakimindan
aranacak nitelikler Millî Egitim Bakanliginca tespit olunur.

(Deg.:16/06/198-2842 K/13 md.) Ögretmenler, ögretmen yetistiren yüksekögretim kurumlarindan ve
 bunlara denkligi kabul edilen yurtdisi yüksekögretim kurumlarindan mezun olanlar arasindan,
 Millî Egitim Bakanliginca seçilirler.

Yüksek ögrenimleri sirasinda pedagojik formasyon kazanmamis olanlarin ihtiyaç duyulan alanlarda,
ögretmenlige atanmalari halinde bu gibilerin adaylik dönemi içinde yetismeleri için Millî Egitim
Bakanliginca gerekli tedbirler alinir.

Hangi derece ve türdeki egitim ögretim, teftis ve yönetim görevlerine, hangi seviye ve alanda
ögrenim görmüs olanlarin ne gibi sartlarla seçilebilecekleri yönetmelikle düzenlenir.

IV. Ögretmenlerin bölge hizmti

Madde 46— Ögretmenlikte yurdun çesitli bölgelerinde görev yapmak esastir.

Hizmet bölgeleri ve ihtiyaçlara göre bu bölgelerarasi yer degistirme esaslari yönetmelikle düzenlenir

V. Uzman ve usta ögreticiler

(Deg.:16/06/198-2842 K/14 md.

Madde 47—Örgün ve yaygin egitim kurumlarinda ve hizmet içi yetistirme kurs, seminer ve
 konferanslarinda uzman ve usta ögreticiler de geçici veya sürekli olarak görevlendirilebilir.

Ögretim tür ve seviyelerine göre uzman ve usta ögreticilerin seçimlerinde aranacak sartlar,
görev ve yetkileri, yönetmeliklerle tespit edilir.

VI. Ögretmenlerin hizmet içi yetistirilmesi

Madde 48— Ögretmenlerin daha üst ögrenim görmelerini saglamak üzere yaz ve aksam okullari
açilir veya hizmet içinde yetistirilmeleri maksadiyla kurslar ve seminerler düzenlenir.

Yaz ve aksam okullari ögretmen yetistiren kurumlarca açilir; bunlara devam ederek yeterli
 krediyi dolduran ögretmenlere o kurumun belge veya diplomasi verilir.

Millî Egitim Bakanliginca açilan kurs ve seminerlere devam edenlerden basari saglayanlara
belge verilir. Bu belgelerin, ögretmenlerin atama, yükselme ve nakillerinde ne ölçüde ve
nasil degerlendirilecegi yönetmelikle düzenlenir.

VII. Yurt içi ve yurt disi yetisme imkânlari

Madde 49— Yurt içinde ve disinda daha üst ögrenim yapma veya bilgi, görgü ve ihtisaslarini
arttirmak isteyen ögretmenlerin belli sartlarla, aylikli veya ayliksiz izinli sayilmalari
saglanir; bu sartlar, Millî Egitimin ihtiyaçlari gözönünde tutularak, hazirlanacak
yönetmelikle belirtilir

VIII. Ögretmen konutlari

Madde 50— Millî Egitim Bakanliginca gerekli görülen yerlerde, özellikle mahrumiyet bölgelerinde
 görevli ögretmenlere konut saglanir.

Konutlar okul binalari ile birlikte plânlanir ve yapilir.

Eski egitim kurumlarinin konut ihtiyaci bir plâna baglanir ve bu konutlarin yapimi için, her yil
 Millî Egitim Bakanligi Bütçesine gerekli ödenek konur.

 DÖRDÜNCÜ KISIM
OKUL BİNALARI VE TESİSLERİ
I. Okul yapilari

Madde 51— Her derece ve türdeki egitim kurumlarina ait bina ve tesisler çevrenin ihtiyaçlarina
ve uygulanacak programlarin özelliklerine göre Millî Egitim Bakanliginca plânlanir ve yaptirilir.

Bu maksatla her yil Millî Egitim Bakanligi bütçesine gerekli ödenek konur.

Arsa temini ile okul, bina ve tesislerin yapim ve donatiminda, Devletin azami imkânlarinin
kullanilmasi yaninda vatandaslarin her türlü yardimlarindan da yararlanilir ve yardimlar
tesvik edilir ve degerlendirilir.

 BESİNCİ BÖLÜ

EGİTİM ARAÇ VE GEREÇLER

I. Kapsam

Madde 52— Egitim araç ve gereçleri, egitim kurumlarinda kullanilacak ders kitaplari ile
ögretmen ve ögrencilere kaynak ve yardimci olacak basili egitim malzemesini, Millî Egitimin
genel amaçlarinin gerçeklesmesine yararli olacak diger eserleri ve egitim araç ve gereçlerini
kapsar.

          II. Görev
Madde 53— Millî Egitim Bakanligi, kendisine bagli egitim kurumlarinin egitim araç ve gereçlerini,
 gelisen egitim teknolojisine ve program ve metotlara uygun olarak saglamak, gelistirmek,
 yenilestirmek, standartlastirmak, kullanilma süresini ve telif haklarini ve ders kitabi
fiyatlarini tespit etmek, parali veya parasiz olarak ilgililerin yararlanmasina sunmakla görevlidir.

III. Görevin yerine getirilmesi
Madde 54— Millî Egitim Bakanligi egitim araç ve gereçlerini,

1. Hazirlamak, imal etmek ve satin almak;

2. Kisilere veya kuracagi komisyonlara veya yarismalar düzenleyerek hazirlatma

3. Özel kesimce hazirlananlar veya imal edilenler arasinda seçmek veya tavsiye etmek suretiyle
53’ üncü maddede belirtilen görevleri yerine getirir

IV. Okullarda okutulacak kitaplarin tespiti ve ücret ödenmesi

(Deg.:16/06/198-2842 K/15 md.)

Madde 55-İlk ve ortaögretim kurumlarinda okutulacak kitaplar Millî Egitim Bakanliginca tespit edilir.
 Millî Egitim Bakanligi tarafindan belirlenmeyen hiçbir kitap ve egitim araci okullarda kullanilamaz.

Resmî kurum ve kuruluslarin disindaki kisi veya kuruluslarca hazirlanan kitap ve egitim araçlarindan,
 Millî Egitim Bakanliginca tavsiye edilmeyenler ögrencilere aldirilamaz.

Millî Egitim Bakanliginca hazirlanacak veya hazirlatilacak kitap, egitim araç ve gereçlerinin hazirlama,
 inceleme ve seçme isleri veya redaksiyonu ile görevlendirilecek kimselere ve teskil edilecek jürilerin
 memur olmayan üyelerine ücret ödenir ve yarismalarda derece alanlara ödül verilir.

Tavsiye edilmek üzere Millî Egitim Bakanligina gönderilen kitap ve egitim araçlari için gönderenden
inceleme ücreti alinir

Millî Egitim Bakanliginca kisi ve kuruluslara incelettirilen kitap ve egitim araçlari için inceleme
ücreti ödenir.

Kitap, egitim araç ve gereçlerinin kabulü, süresi, telif hakki ve ücretlerle ilgili esaslar; hangi
 kitap ve egitim araçlarindan ne miktar inceleme ücreti alinacagi; kitaplarin ve egitim araçlarinin
incelenme islemleri ile Millî Egitim Bakanliginca incelettirilecek kitaplar ve egitim araçlari için
ödenecek ücret miktari, yönetmelikle tespit edilir.

ALTINCI BÖLÜM

EGİTİM VE ÖGRETİM ALANINDAKİ GÖREV VE SORUMLULUK

I. Yürütme, gözetim ve denetim

Madde 56— Egitim ve ögretim hizmetinin, bu kanun hükümlerine göre Devlet adina yürütülmesinde,
 gözetim ve denetiminden Millî Egitim Bakanligi sorumludur.

II. Yasaklik

Madde 57— Askerî maksatlarla açilacak okullar hariç, bu kanun hükümlerine aykiri hiç bir egitim
 faaliyetinde bulunulmaz.

III. Okul açma yetkisi

(Deg.:16/06/198-2842 K/16 md.)

Madde 58-Türkiye’de ilkokul, ortaokul, lise veya dengi okullar, Millî Egitim Bakanliginin izni
olmaksizin açilamaz.

Millî Egitim Bakanligi veya diger bir bakanlik tarafindan açilmis veya açilacak okullar (Askerî
liseler dahil) ile özel okullarin derecelerinin tayini, Millî Egitim Bakanligina aittir.

Askerî egitim kurumlarinin dereceleri, millî Savunma Bakanligi ile birlikte tespit edilir.

Diger bakanliklara bagli lise ve dengi okullarin program ve yönetmelikleri, ilgili bakanlikla
 Millî Egitim Bakanligi tarafindan birlikte yapilir ve Millî Egitim Bakanliginca onanir.

Diger bakanliklara bagli okullar, Millî Egitim Bakanliginin gözetim ve denetimine tâbidir.
 Gözetim ve denetim sonunda uygun egitim ortami ve niteligi tasimayan kurumlarin denkligi
usulüne uygun sekilde Millî Egitim Bakanliginca iptal edilir. Buna ait esaslar Bakanlar
Kurulunca çikarilan bir yönetmelikle düzenlenir.

IV. Yurt disi egitimi

Madde 59— Türk vatandaslarinin yurt disinda egitim, ögrenim ve ihtisas görmeleri ile ilgili
Devlet hizmetlerinin düzenlenmesinde (askerî ögrenciler hariç), Millî Egitim Bakanligi sorumludur.

YEDİNCİ KISIM

SON HÜKÜMLER 

 I. Kenar basliklari

Madde 60- Bu kanunun madde kenar basliklari, sadece ilgili olduklari maddelerin konusunu ve
 maddeler arasindaki siralama ve baglantiyi göstermekte olup kanun metnine dahil degildir.

II. Kaldirilan hükümler
Madde 61- 1340 tarih ve 439 sayili Orta Tedrisat Muallimleri Kanununun 3 üncü maddesi,
22.03.1926 tarih ve 789 sayili Maarif Teskilatina Dair Kanunun 3 ve 4 üncü maddeleri
(sonradan tamami yürürlükten kalkmistir.), 06.06.1949 tarih ve 5429 sayili Millî Egitim
Bakanligina Bagli Okullarda Okutulacak Ders Kitaplarinin Seçilmesi, Basilmasi ve Dagitilmasi
Hakkinda Kanun, 05.01.1961 tarih ve 222 sayili İlkögretim ve Egitim Kanununun 69 uncu maddesi
 ve diger kanunlarin bu kanuna aykiri hükümleri, bu kanunun yayimi tarihinde yürürlükten kalkar.

III. Yönetmelikler
Madde 62- Bu kanunda sözü geçen yönetmelikler, kanunla belirtilen genel amaç ve temel ilkelere
 uygun olarak Millî Egitim Bakanligi’nca kanunun yürürlüge girmesinden itibaren en geç 1 yil
 içerisinde çikarilir.

Ek Madde 1-(Ek: 16/06/1983-2842 k/17 md.) Kanunda geçen “temel egitim” terimi “ilkögretim”
olarak degistirilmistir.

IV. Yürürlük
Madde 63— Bu Kanun yayimi tarihinde yürürlüge girer.

V. Yürütme

Madde 64— Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

(*) 18.08.1997/23084 RG’de yayimlanan ve 4306 sayili Kanunla degisik sekli

Yayimlandigi Resmi Gazete'nin tarihi - sayisi : 5 Kasim 1999 - 23867

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar
Amaç
Madde 1-Bu Yönetmeligin amaci, anadolu liseleriyle ilgili is ve islemlere iliskin esas ve
usulleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2-Bu Yönetmelik, anadolu liselerinin hazirlik sinifi kontenjanlarinin tespiti, ögrenci
 basvurulari, kayit-kabulleri, nakilleri, egitim,ögretim ve yönetimle ilgili yapilacak is ve
islemleri kapsar.
Dayanak
Madde 3-Bu Yönetmelik, 1739 sayili Millî Egitim Temel Kanunu ile 3797 sayili Millî Egitim
Bakanliginin Teskilat ve Görevleri Hakkinda Kanun' a dayanilarak hazirlanmistir.
Tanimlar
Madde 4-Bu Yönetmelikte geçen;
  a) Bakanlik: Millî Egitim Bakanligini,
  b) Okul: Anadolu Lisesini,
  c) Hazirlik Sinifi: 9 uncu siniftan önce ögrencilere yabanci dilde dinleme, anlama; okuma.
 Anlama; konusma ve yazma becerisi kazandirmayi amaçlayan sinifi,
  d) Veli: Ögrencinin anne, baba veya vasisi olan kisiyi ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurulus ve Amaç
Kurulus
Madde 5-Anadolu liseleri, ilkögretim üzerine hazirlik sinifi bulunan, en az üç yil ögrenim
veren karma okullardir.
Okulun amaci
Madde 6-Okulun amaci, ögrencilerin;
  a) ilgi, yetenek ve basarilarina göre yüksek ögretim programlarina hazirlanmalarini,
  b) Yabanci dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelismeleri izleyebilecek düzeyde
ögrenmelerini saglamaktir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyon,Kontenjan Tespiti, Basvuru, Sinav ve Kayit-Kabul
Kontenjan tespiti, ön kayit ve nakil komisyonu
Madde 7-Hazirlik siniflarina alinacak ögrenci kontenjanlarinin tespiti ve asil kayitlarla
doldurulamayan kontenjanlara ön kayit yolu ile ögrenci alinmasi île ögrenci nakillerini
degerlendirmek üzere bir komisyon olusturulur.
Komisyon,
  a) İlçelerde, millî egitim müdürünün baskanliginda, ilgili okul müdürleri ile okul-aile
 birliklerinin birer temsilcisinden,
  b) Üçten az okul bulunan il merkezlerinde mîllî egitim müdürü veya görevlendirecegi millî
egitim müdür yardimcisi ya da sube müdürünün baskanliginda ilgili okul müdürleri ve okul-aile
 birliklerinin birer temsilcisinden,
  c) Üç ve daha fazla okul bulunan il merkezlerinde, millî egitim müdürü veya görevlendirecegi
millî egilim müdür yardimcisi ya da sube müdürünün baskanliginda millî egitim müdürünce
belirlenecek en az üç okul müdürü ile bu okullarin okul-aile birliklerinin birer temsilcisinden
olusturulur.
Hazirlik sinifi ögrenci kontenjaninin tespiti
Madde 8-Hazirlik siniflarina her yil alinacak ögrenci sayisi, okulun fizikî imkânlari ve yabanci
dil ögretmeni sayisi dikkate alinarak komisyonca yerinde yapilacak inceleme sonunda tutanakla
tespit edilir. Tutanakta ilgili okul müdürünün imzasi da bulunur. Bu incelemede, hazirlik
siniflari dahil tüm siniflarda ögrenci sayisinin 30 olmasi esas alinir.
Açilacak hazirlik sinifi sube sayisini gösteren liste, valilikçe onaylanmis komisyon tutanaginin
 bir örnegi ile birlikte her ders yili ekim ayinin ikinci haftasi içinde Bakanligin ilgili
ögretim dairelerine gönderilir ve Bakanlikça degerlendirilerek kontenjan her yil kilavuzda
 ilan edilir.
Sinava basvuru
Madde 9- 8 inci sinifta ögrenim görmekte olan ögrenciler, sinava girmek için ögrenim gördükleri
okul müdürlüklerine basvurabilirler.
İlgili mevzuata göre ülkemizde ögrenim görme sartlarini tasiyan yabanci uyruklu ögrenciler hakkinda
da diger ögrenciler gibi islem yapilir.
Sinav ve kayit-kabul
Madde 10-Okullara merkezî sistem seçme ve yerlestirme sinavi ile ögrenci alinir. Sinavda ögrencilerin,
ilkögretim 4 üncü, 5 inci, 6 nci ve 7 nci siniflardaki agirlikli notlarinin aritmetik ortalamasi alinir
 ve belli oranda giris puanina etki ettirilir. Sinavlara basvuru ve kayit-kabulle ilgili esaslar, her
 yil Bakanlikça yayimlanan kilavuzda belirtilir.
Sinava basvurulardan sonra açilan ve kilavuzda yer almayan okullara basvurular ile ilgili is ve
islemler kilavuzda belirtilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Nakiller ve Okuldan Ayrilan Ögrenciler
Nakiller
Madde 11-Bu okullar arasinda ögrenci nakilleri;
  a) Kamuda çalisanlarin nakli, bir yildan az olmayan görevlendirmeler, görevlendirmelerin iptali,
 açiktan atanma veya ilk defa göreve baslama,
  b) Özel is yerlerinde çalisanlarin nakli, is yeri açilmasi, is degisikligi, is yerlerinde
çalisanlarin nakli,
  c) Emekli olma, göreve son verilme, istifa etme,
  d) Can güvenliginin olmamasi, bosanma, ölüm, dogal afet,
  e) Ögrencinin ögrenim gördügü yerdeki saglik kurumlarindan hastalik nedeniyle saglik kurulu raporu
alinmasi,
  f) Ayni il ve ilçe merkezlerindeki okullar arasinda nakil için kontenjan bulunmasi, islenilen okula
ayni yil kaydedilen sinav puani en düsük ögrencinin sinav puanindan az olmamasi sartiyla okula kayit
olduktan sonra meydana gelen ikamet degisikligi,
  durumlarinda nakil gerekçesinin belgelendirilmesi kaydiyla yapilir.
Hazirlik sinifi iki yil olan okullara nakil isteginde bulunan ögrenciler, bulunduklari sinifin yabanci
dil dersinden yazili ve sözlü seviye belirleme sinavina alinir ve basarili olanlarin nakilleri yapilir.
Yukaridaki bentlerde belirtilenlerin disinda kabul edilebilir önemli nedenlere dayali nakil istekleri
de belgelendirildiginde komisyonca degerlendirilir.
Resmî anadolu liselerinden, özel anadolu liseleri ile resmî ve özel anadolu teknik ve meslek liselerine
geçis, "Millî Egilim Bakanligi Orta Ögretim Kurumlari Ögrenci Nakil ve Geçis Yönergesi" hükümlerine göre
yapilir.
Nakil için basvuru
Madde 12-Nakil için basvuru, ögrencinin ögrenim gördügü okul müdürlügüne, genel lise mevzuatinda nakiller
 için belirtilen sürelerde yapilir.
Sinavlara basvuru tarihinden sonra nakil sartlarindan birinin gerçeklesmesi durumunda, kilavuzda belirtilen
sürelerde tercih degistirme hakkini kullanmayip sinav sonuçlari ilan edildikten sonra nakil isteginde
 bulunanlarin o ders yili için basvurulari kabul edilmez.
Nakil basvurularinin degerlendirilmesi
Madde 13-Basvurulari okul müdürlügünce, nakille ilgili belgeler incelenerek uygun bulunmasi durumunda
ilçelerdeki okullara nakil isteyenlerin belgeleri, o ilçe millî egitim müdürlügüne; il merkezleri ile
 büyük sehir belediye sinirlari içinde kalan ilçelerdeki okullara nakil isteyenlerin belgeleri, o ilin
 millî egitim müdürlügüne gönderilir.
11 inci maddenin (a),(b),(c),(d) bentlerine göre nakillerin yapilabilmesi için özür tarihinden itibaren
bir yil içinde basvuruda bulunulmasi, ayrica (b) bendine göre nakillerin yapilabilmesi için yeni yerlesim
 biriminde nakli istenen ögrenci velisinin 60 is günü Bag-Kur veya Sosyal Sigortalar Kurumuna sigorta
piriminin yatirilmis olmasi gerekir.
Nakil ile ilgili belgeler, komisyonca bir hafta içinde incelenir. Ögrenciler parasiz yatili olup
olmadiklari ve giris sinavinda aldiklari puanlar göz önünde bulundurularak puanlarina göre uygun
 okullara verilirler. Öncelikle puanlari yüksek olan ögrencilerden baslanarak nakil istekleri yerine
 getirilir.
Yurt disi ve benzeri nakiller nedeniyle sinav puani bulunmayan ögrenciler ise kontenjan durumuna
göre uygun bulunan okullara yerlestirilirler.
Nakit sartlarini tasimakla beraber nakledilecegi il ya da ilçede okul veya ögrencinin seviyesine
uygun sinif veya alan bulunmamasi durumunda ögrencilerin nakilleri, velilerin istekleri de dikkate
 alinarak sinif veya alan bulunan yere yapilir.
Nakillerin fazla olmasi nedeniyle sube mevcutlarinin artmasi durumunda okulda yeni sube açilir.
Yurt disindan gelen ögrencilerin kayit-kabul ve nakilleri
Madde 14-Yurt disindan gelen ögrencilerden;
  a) Daha önce bu okullara devam etmis olanlarin, denkligi taninan bir okula bir süre devam etmis
 olduklarini,
  b) Önceden bu okullara devam etmemis olanlarin denkligi taninan bir okula en az iki ders yili
 devam etmis olduklarini,
  c) Yurt disinda açilmis olan anadolu lisesi ögrencilerinin nakil sartlarindan birini tasidiklarini,
  d) Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti'nde ayni yabanci dille ögretim yapan bir okulda en az bir ögretim
yili ögrenim gördüklerini
  belgelendirmeleri islenir.
Bu ögrenciler devam ve basari durumlarini belgelendirmek zorundadirlar. Kuzey Kibris Türk
 Cumhuriyeti'nden gelenlerden denklik belgesi istenmez.
Ayrilan ögrencilerin durumu
Madde 15-Kendi istekleriyle ayrilan ögrenciler, on gün içinde okullarina geri dönebilirler.
Hazirlik sinifindan ayrilan ögrenciler ile hazirlik sinifinda basarisiz olmalari nedeniyle
okulla ilisigi kesilenler, süresi içinde kayit-kabul sartlarini tasidiklari diger orta ögretim
kurumlarina kayit yaptirabilirler.
BESİNCİ BÖLÜM
Seviye Belirleme Sinavi ve Basarinin Degerlendirilmesi
Seviye belirleme sinavi sonucu dokuzuncu sinifa devam
Madde 16- 9 uncu siniftaki yabanci dil dersini izleyebilecek düzeyde olduklari velileri tarafindan
 kesin kayit sirasinda okul yönetimine yazili olarak bildirilen ögrenciler, okul yönetimince yabanci
dil ögretmenlerinden olusturulacak komisyonca ders yilinin basladigi tarihten itibaren bir hafta
içinde hazirlik sinifi düzeyinde yazili ve sözlü seviye belirleme sinavina alinirlar. Bu sinavda
 en az "geçer" not alan ögrenciler, basarili sayilarak 9 uncu sinifa devam ettirilirler.
Hazirlik sinifina devam edecek toplam ögrenci sayisi 8 veya üzerinde ise ögrenciler okullarinda
 hazirlik sinifina devam ettirilirler, ögrenci sayisi 8'in altinda ise kayitlari okullarinda
kalmak kosulu ile hazirlik sinifi bulunan herhangi bir okuldaki hazirlik sinifinda ögrenim görmeleri
saglanir. Hazirlik sinifini basardiklarinda kayitlarinin bulundugu okulda egitim-ögretimlerine devam
ettirilirler.
Basarinin degerlendirilmesi
Madde 17-Hazirlik siniflarinda yabanci dil dersi disindaki derslerdeki basari durumu sinif geçmeyi
 etkilemez. Ancak ögrencilerin tesekkür ve takdir durumlari belirlenirken bu notlar da dikkate alinir,
ögrencilere her dönem derslerden birer dönem notu verilir. Basari gösteremeyen ögrenciler, yeni ders
yilinin baslamasindan bir hafta önce yazili ve sözlü seviye belirleme sinavina alinirlar. Bu sinavda
 en az iki (2) alan ögrenciler basarili sayilarak 9 uncu sinifa devam ettirilirler.
Hazirlik sinifinda derslerin yil sonu notlari, diploma notunun belirlenmesinde dikkate
alinmaz.
Bu okullarin 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci siniflarinda yil sonu basari ortalamasiyla sinif
geçilebilmesi için,
  a) Yil sonu basari ortalamasinin en az 3.00,
  b) 10 uncu ve 11 inci siniflarda alan derslerinden basarisiz ders veya dersleri olanlarin ayrica
alan derslerine ait yil sonu agirlikli ortalamasinin en az 3.00 olmasi gerekir.
ALTINCI BÖLÜM
Ögretim Programlari ve Hazirlik Sinifi Programlari ile İlgili Esaslar
Ögretim programlari
Madde 18-Bu okullarda Bakanlikça uygun görülen haftalik ders çizelgeleri ve ögretim programlari uygulanir.
 Matematik ve fen derslerinin Ögretimi yabanci dille yapilir. Ancak bu dersleri yabanci dille okutacak
 ögretmen bulunmamasi durumunda bu derslerin ögretimi Türkçe olarak yapilir.
Hazirlik sinifi programi ile ilgili esaslar
Madde 19-Hazirlik sinifi programlari asagidaki esaslara göre yürütülür:
  a) Ögrenciler, ögrendikleri yabanci dilde dinleme, anlama; okuma,anlama; konusma ve yazma becerileri
 yönünden yabanci dil programinda belirlenen hedeflere uygun olarak hazirlanir.
  b) Yabanci dil derslerinde dinleme, anlama; okuma, anlama; konusma ve yazma becerilerinin ögrenciye
 kazandirilmasi için ders saatlerinin belirlenmesi, hazirlik sinifi yabanci dil zümre ögretmenlerince
yapilir.
  c) Türkçe'nin kurallarina uygun olarak ögretilmesi amaciyla Türkçe ögretim programlarindaki dil
 bilgisi konularina agirlik verilir.
  d) Okutulacak dersler ve haftalik ders saatleri sayisi, ders dagitim çizelgesinde gösterilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Bölüm Baskani
Bölüm baskani
Madde 20-Ayni branstan üç veya daha fazla ögretmen bulundugu takdirde, zümre ögretmenlerince kendi
aralarindan seçilecek bir ögretmen, okul müdürünce bölüm baskani olarak görevlendirilir. Bölüm baskani,
ayni zamanda o dersin zümre ögretmenleri baskanidir.
Bölüm baskani, zümre baskanligi görevinin yani sira egitim ve ögretim niteliginin gelistirilmesi yönünde
 asagida belirtilen görevleri de yapar:
  a) Ders Ögretmenleri ve yönetim arasinda koordinasyonu saglar.
  b) Zümre ögretmenleriyle yillik çalisma plâni hazirlar ve uygulanmasini saglar.
  c) Dersle ilgili programlarin, dersin amaç ve ilkelerini gerçeklestirecek sekilde uygulanmasini
saglayarak ders ögretmenleri arasindaki is birligini gelistirir.
  d) Ders ögretmenlerince gerekli arastirmalarin yapilmasini saglar ve sonuçlarin degerlendirilmesini
izler.
  e) Zümre baskanlari ile yakin iç birligi yaparak ögrencilerin daha iyi yetismelerine yardimci olur.
  f) Ders ögretmenleri ile birlikte çevredeki egitim-ögretim kurumlari arasinda is birligi yapilmasini
saglar, ögretim programlarinin uygulanmasi ve gelistirilmesi yönünde olusturulan görüsleri okul yönetimine
 bildirir.
  g) Diger bölüm baskanlari ile yapilan toplantilarda alinan kararlari ders ögretmenlerine ulastirir.
Programlarin ve çalismalarin paralel yürütülmesi için gerekti önlemleri alir.
  h) Okul müdürlügünce verilecek diger görevleri yürütür.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çesitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan hâller
Madde 21-Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde Bakanliga bagli orta ögretim kurumlarinda uygulanan
diger mevzuata göre islem yapilir.
Yürürlükten kaldirilan mevzuat
Madde 22-Bu Yönetmeligin yürürlüge girmesi ile birlikte 13/ 5/1993 tarih ve 21580 sayili Resmî Gazete' de
yayimlanan Millî Egitim Bakanligina Bagli Bazi Derslerin Ögretimini Yabanci Dille Yapan Resmî Okullar
Yönetmeligi degisiklikleri ile birlikte yürürlükten kalkar.
Geçici Madde 1- Nakillerle ilgili hükümler, bu okullarin ögretimi devam eden ilkögretim siniflarini da
kapsar.
Yürürlük
Madde 23-Bu Yönetmeligin 17 nci maddesindeki basari ortalamasi ile sinif geçmeye iliskin hükümler,
 1999-2000 ögretim yilinda 9 uncu sinifla ögrenim gören ögrencilerden baslamak üzere kademeli olarak,
diger hükümleri ise yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
Madde 24-Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Egitim Bakani yürütür.
ORTAOKUL VE ORTAÖGRETİM KURUMLARINDAKİ ÖGRENCİLERİN DERSDISI EGİTİM VE ÖGRETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA
 YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde.1: Bu yönetmeligin amaci,ortaokul ve orta ögretim kurumlarindaki ögrencilerin ders disi
 egitim ve ögretim faaliyetleri ile ilgili hükümleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde.2: Bu yönetmelik hükümleri, ortaokul ve orta ögretim kurumlarini kapsar.
Dayanak
Madde.3: Bu yönetmelik, 1739 sayili Millî Egitim Temel Kanunu hükümlerine dayanilarak hazirlanmistir.
Tanimlar
Madde.4: Bu yönetmelikte geçen;
 "Bakanlik", Millî Egitim Bakanligi'ni,
 "Ders disi egitim ve ögretim faaliyetleri",Ögrencinin,zamanini kendisi plânlayarak bilgi, beceri ve
 tutum alanlarinda ilgi ve istidadi dogrultusunda büyüme ve gelismesini, ders disinda, kendi kendine
 ve gücü oraninda gerçeklestirme ve disipline etme faaliyetini,
 "Ödev", Ögrencinin ders disi zamanlarinda bu yönetmelikte belirtilen amaçlar dogrultusunda tek basina
veya grup içinde yapacagi çalismalarla meydana getirecegi metin,araç ve benzerlerini,
 "Hazirlik çalismalari", ögrencinin, islenecek konuyu daha iyi kavrayabilmesi veya konu ile ilgili
 uygulamalara katilabilmesi için önceden yapacagi çalismalari,
 "Alistirma çalismalari", ögrencinin, derste ögrendiklerini pekistirmek ve daha kalici hâle getirmek;
 ögrendigi olgu ve ilkeleri kullanarak yeni durumlari anlayip açiklamak ve gelecege yönelik tahminlerde
bulunmak üzere yapacagi çalismalari ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ögrencilerin Ders Disi Egitim ve Ögretim Faaliyetleri
Bütünlük ve Faaliyetler
Madde.5: Ders içi ve ders disi egitim ve ögretim faaliyetleri birbirlerini tamamlayacak ve bütünleyecek
 sekilde plânlanir ve yürütülür.
Ders disi egitim ve ögretim faaliyetleri; ödev, hazirlik çalismalari, alistirma çalismalari ve egitici
çalismalardir.
Kilavuz
Madde.6:Ders disi egitim ve ögretim faaliyetlerinin gerçeklestirilmesinde,Bakanlikça hazirlanacak
 kilavuzda belirtilen hususlar göz önünde bulundurulur.
Düzenleme
Madde.7: Ders disi egitim ve ögretim faaliyetleri, bütünüyle ögretim programlarinin amaçlarina ulasmayi
saglayacak sekilde düzenlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödevin Amaci
Madde:8: Ögrencilere asagidaki amaçlari gerçeklestirmek maksadiyla ödev yaptirilir:

  a. Ödev özenle yapma ve zamaninda teslim etme aliskanligi kazandirmak.
  b. Plân yapma bilgi ve becerisini gelistirmek.
  c. Gerekli bilgi, araç, gereç veya malzemeyi toplayabilmek ve bunlari amacina uygun olarak kullanabilmek.
  d. Ödevin, çesitli kisi ve eserlerden faydalanmakla birlikte ögrencinin kendisini gelistirmek maksadiyla
bizzat yapmasi gereken bir görev oldugu suurunu kazandirmak.
  e. Ödev yapilirken yararlanilan kaynaklari, kendisinden bilgi alinan kisileri belirleme aliskanligi
kazandirmak.
  f. İletisim kurabilme, kaynaklardan faydalanabilme, alet yapabilme ve kullanabilme alanlarindaki
yetenegini gelistirmek.
  g. Ödevde varilan sonuçlarin, kullanilan kaynak ve yöntemlere bagli oldugunu fark ettirmek.
  h. Konulara, degisik açilardan bakabilme, danisabilme,tartisabilme ve soru sorabilme davranislari
kazandirmak.
  i. Birlikte çalisma davranisi kazandirmak.
  i. Düsünme gücünü gelistirmek.
  j. Bilmedigini arastirip bulmaktan ve ögrenmekten zevk almayi saglamak.
  k. Gözlem, deney ve yeni buluslara yönelik çalismalar yapmaktan zevk almayi saglamak.
  l. Basarmanin hazzini tatma duygusu kazandirmak.
Ödevin Önemi
Madde.9: Ödev, egitim ve ögretim sürecinde yer alan faaliyetlerden biri olup ögrencilerin kendi kendilerine
veya grup hâlinde severek yapmalari, onlardan çalisma ve basarma istek ve hevesi yaratmasi bakimindan önem
tasir.
Ögrencinin Bir Ders Yilinda Yapacagi Ödev
Madde.10: Her ögrenci, bulundugu sinifta, belirlenecek bir konuda ders yili boyunca bir ödev hazirlamak
zorundadir.
Ancak,ögrencinin istemesi ve ögretmeninin de uygun görmesi hâlinde birden fazla dersten de ödev yapilabilir.
Ödev Konularinin Belirlenmesi
Madde.11: Ders yili basinda yapilan zümre ögretmenleri toplantisinda ögrencilere verilecek çesitli ödev
 konulari belirlenir. Ödev konularinin tespitinde ögrencilerin ihtiyaçlari, yetenekleri, okul, aile ve
çevre imkânlari göz önünde bulundurulur. Ayrica, konunun açik ve anlasilir olmasi, yanlis yorumlara yol
açmamasi, ders programlarina uygun olmasi gibi hususlar da dikkate alinir.
Ödev Konularinin Seçimi ve Verilmesi
Madde.12: Ögrenciler, ders yili baslangicini takip eden ikinci ayin ilk yarisi içinde hangi dersten ödev
yapmak istediklerini yazili olarak sinif ögretmenine bildirirler. Ögrencilerden, bu yazili bildirimlerinde,
 biri Türkçe veya Edebiyat dersi olmak üzere tercih sirasina göre bes ders adi yazmalari istenir.
Yazili istekler, sinif ögretmeni tarafindan süresi içinde toplanir. Bu istekler,ilgili müdür yardimcisinin
baskanliginda toplanacak sinif ögretmenler kurulunda, tercih sirasi da dikkate alinmak suretiyle
degerlendirilir ve hangi ögrencinin,hangi dersten ödev yapacagi hususu tespit edilir. Bu toplantida
 her dersin ögretmenine,imkân ölçüsünde,dengeli sayida ögrenci verilecek sekilde düzenleme yapilir.
Bu düzenlemeye göre, her ögrencinin hangi dersten ödev yapacagi hususu sinif ögretmeni tarafindan
ögrencilere duyurulur.
Bu duyurudan sonra ilgili ders ögretmenleri ögrencilerle, ödev konularinin belirlenmesi için ilk
görüsmeleri yaparlar.Bu görüsmeler, derslerin basladigi tarihten itibaren en geç sekizinci hafta
sonunda tamamlanir.
Degerlendirme İle İlgili Duyurma
Madde.13: Ödevlerin yapilmasinda uygulanacak yöntemler ile ödevde aranacak nitelikler ve ödevin hangi
 yönlerden degerlendirilecegi, ögretmen tarafindan ögrencilere önceden duyurulur.
Ödevlerin Toplanmasi
Madde.14: Bu yönetmelikte belirtilen usûl ve esaslara uygun olarak hazirlanan ödevler, ders kesimine
en geç iki ay kala ögrencilerden toplanir ve degerlendirilir.
Ögrencinin kazandigi bilgi ve beceriye dayali olarak üretecegi bir araç seklinde ödevler,ikinci kanaat
dönemi içinde olmak kaydiyla, yukaridaki süreye bagli kalinmadan alinabilir ve degerlendirilebilir.
Ferdi Ödevler ve Grup Ödevleri
Madde.15: Her ögrenciye ayri konularda Ödev verilmesi esastir.
Ögrencilere, gerektiginde grup Ödevi de verilebilir. Bu durumda grubu olusturan ögrenciler arasindaki
is bölümü, Ödevi veren Ögretmenin rehberliginde ögrenciler tarafindan yapilir. Gruplar en az üç, en çok
bes ögrenciden meydana gelir.Grup ödevleri, her ögrencinin katilimi dikkate alinarak degerlendirilir ve
 her ögrenciye ayri ayri not verilir.
Ögretmenin Onayi
Madde.16: Ögrenciler ve ögrenci gruplari, kendilerine verilen ödev konularinin plân yapma, arastirma,
degerlendirme ve yazma safhalarinin her birinde ilgili ögretmenin görüs ve tavsiyesini alirlar.
Ödevlerin Sayfa Sayisi
Madde.17: Ödevlerin orta okulda 7, lise ve dengi okullarda 15 sayfadan fazla olmamasina özen gösterilir.
Ödevlerin mürekkeple ve el yazisi ile yazilmasi esastir.Ancak, özelligi olan derslerde daktilo veya kursun
kalemle de yazilabilir.
Ödevin Sunulmasi
Madde.18: Ögretmenin uygun gördügü ödevler, sinifa sunulur ve gerektiginde tartisilabilir. Uygun görülen
ödevler, okulda veya topluma açik mahallerde sunulabilir yada sergilenebilir.Bu gibi ödevleri yapan
ögrenciler, okul yönetimi tarafindan ödüllendirilebilir.
Ödevin Degerlendirilmesi
Madde.19: Ödevler notla degerlendirilir, ögrencilere dagitilir ve yapilan düzeltmelerin görülmesi saglanir.
Ödevlerin ögrenciler tarafindan sinifa sunulmasi veya uygulanmasinin yapilmasi da notla degerlendirilebilir.
Ödevlerin Saklanmasi
Madde.20: Denetlemeye yetkili kimseler tarafindan istenildiginde gösterilebilmesi için, notla
degerlendirilmis olan ödevlerin ders yili sonuna kadar saklanmasi ögrencilerden istenir.
Ödev Hazirlama Teknikleri
Madde.21: Ödevler dersin özelligine göre eser okuma, inceleme, tanitma, mülâkat, röportaj, gözlem
yapma, anket uygulama, proje yapma ve benzeri tekniklerle hazirlanabilir.
Ayrica ögrenci, kazandigi bilgi ve beceriye göre ödev olarak bir araç veya is de yapabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Egitici Çalismalar İle Hazirlik ve Alistirma Çalismalari
Egitici Çalismalar
Madde.22: Egitici Çalismalar Yönetmeligi çerçevesinde ögrencinin okulda yayin faaliyetlerine katilmasi;
 folklor çalismalarinda, sportif çalismalarda, sahne sanatlarinda ve benzeri faaliyetlerde rol almasi
 gibi egitici kollarda basarili çalismalar yapmasi hâlinde, bu faaliyetler de ilgili ders ögretmeni
tarafindan notla degerlendirilebilir.
Hazirlik ve Alistirma Çalismalari
Madde.23: Hazirlik ve alistirma çalismalari ders programina, ders kitabina veya ögretmenin dersle ilgili
olarak verecegi konulara ya da sorulara dayali olarak yapilir.
Hazirlik ve Alistirma Çalismalarinin Süresi
Madde.24: Sinif ögretmenler kurulu, kanaat dönemleri basinda veya zaman zaman yapacaklari toplantilarda
ögrencilere verilecek hazirlik ve alistirma çalismalarinin günde yaklasik iki saati geçmeyecek sekilde
düzenlenmesi için gerekli tedbirleri alir.
Hazirlik ve alistirma çalismalarini ögretmen,imkân nispetinde, konunun islenmesi sirasinda sinifta da
yaptirabilir.
Defter Tutma
Madde.25: Ögretmen hazirlik ve alistirma çali¦malari için ögrencilere defter tutturabilir.
Hazirlik ve alistirma çalismalarinin, ilgili dersin defterine, islenmekte olan ders konusunun amaçlarina
 uygun, dogru, düzenli, tertipli ve temiz bir sekilde yazilmasi saglanir.
Hazirlik ve Alistirma Çalismalarinin Degerlendirilmesi
Madde.26: Ögretmen,ögrencilerin hazirlik ve alistirma çalismalarinda gösterdikleri gayret ve ilgilerini,
tuttuklari defterin muhtevasi ile düzen, tertip ve temizligini dikkate alarak notla degerlendirebilir.
BESİNCİ BÖLÜM
Diger Hükümler
Nakleden Ögrencinin Ödev Durumu
Madde.27: Bir okuldan baska bir okula birinci kanaat döneminde nakleden ögrenci, ödev konusunu ayrildigi
 okulda almis ise; gittigi okulda ilgili ders ögretmeni, bu konudaki çalismalarina devam etmesini
isteyecegi gibi, ögrenciye yeni bir ödev konusu da verebilir.
Ögrenci ikinci kanaat döneminde nakletmis ise;ödev konusunu ve bu konu ile ilgili çalismalarini gösterir
 bir yaziyi ilgili ders ögretmeninden alip tasdiknamesi ile birlikte yeni kayit oldugu okulun idaresine
verir.Okul idaresi ögrencinin ayni konudaki çalismasina devam etmesi için ilgili ders ögretmenini, yoksa
yakin brans ögretmenini görevlendirir.
Verilen Notlarin Yeri
Madde.28:Ögrencinin egitici çalismalar yönetmeligine göre yaptigi faaliyetler ile hazirlik ve alistirma
 çalismalarina verilen notlar, sinif geçme ve sinav yönetmeligi hükümleri çerçevesinde sözlü notu olarak
 mütalâa edilir.
ALTINCI BÖLÜM
Yürürlük Hükümleri
Kaldirilan Mevzuat
Madde.29: 11 Subat 1985 tarih ve 2182 sayili Tebligler Dergisinde yayimlanan "Millî Egitim Gençlik ve
Spor Bakanligina Bagli Okullarda Ögrencilere Yaptirilacak Ödevler Hakkinda Yönetmelik" yürürlükten
 kaldirilmistir.
Yürürlük
Madde.30: Bu Yönetmelik yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
Madde.31: Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Egitim Bakani yürütür.
NOT: Bu yönetmelik 8.11.1989 tarih ve 20336 sayili Resmî Gazetede yayimlanmistir.

MİLLÎ EGİTİM BAKANLIGI ORTAÖGRETİM KURUMLARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİGİ

RESMİ GAZETE:19.1.2007/26408


BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeligin amaci, Millî Egitim Bakanligina bagli resmî ve özel örgün
egitim-ögretim veren ortaögretim kurumlarinda ödül ve disiplin islemlerine iliskin usul
ve esaslari düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî Egitim Bakanligina bagli resmî ve özel örgün egitim
ögretim veren ortaögretim kurumlarindaki ögrencileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayili Millî Egitim Temel Kanunu,
30/4/1992 tarihli ve 3797 sayili Millî Egitim Bakanliginin Teskilat ve Görevleri Hakkinda
Kanun, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayili Mesleki Egitim Kanunu ile 8/6/1965 tarihli ve 625
sayili Özel Ögretim Kurumlari Kanununa dayanilarak hazirlanmistir.

Tanimlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlik: Millî Egitim Bakanligini,

b) Bilisim araçlari: Ses ve görüntü kaydi yapma özelligi olan cep telefonu ve kamera ile bilgi
 toplama, saklama, tasarlama, isleme, aktarma ve çogaltmada kullanilan bilgisayar, internet ,
MP3 çalar, DVD, CD, çagri cihazi ve benzeri araçlari,

c) Ders yili: Derslerin basladigi tarihten, derslerin kesildigi tarihe kadar geçen süreyi,

ç) Disiplin cezasi: Ögrencilerin kendilerinden beklenen davranislari göstermemeleri ve
belirlenen kurallara uymamalari hâlinde verilen kinama, okuldan kisa süreli uzaklastirma,
okuldan tasdikname ile uzaklastirma ve örgün egitim disina çikarma cezalarindan birisini,

d) Dönem: Ders yilinin basladigi tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden
ders kesimine kadar geçen her bir süreyi,

e) Egitici personel: 3308 sayili Kanuna göre isletmelerde beceri egitimi gören ögrencilerin
egitiminden sorumlu usta ögretici ve egitim personelini,

f) Egitim-ögretim ortami: Okul/kurumlarca, okul içinde ve disinda her türlü egitim-ögretim
etkinliklerinin yapildigi mekânlari,

g) Kinama: Ögrencinin yazili olarak uyarilmasindan sonra cezayi gerektiren davranisinin
tekrari hâlinde verilmesi gereken cezayi,

g) Müdür: Resmî ve özel ortaögretim okul/kurum müdürlerini,

h) Okuldan kisa süreli uzaklastirma: Ögrencinin bir günden bes güne kadar okulun açik oldugu
 sürede okul binasi ve eklentileri ile buralarda yapilan her türlü egitim-ögretim etkinliklerine
 katilmasina izin verilmemesini gerektiren cezayi

i) Okuldan tasdikname ile uzaklastirma: Ögrencinin, baska bir okulda ögrenime devam etmek
üzere okuldan uzaklastirilmasini gerektiren cezayi,

i) Okul/kurum: Resmî ve özel ortaögretim kurumunu,

j) Ödül: Ögrencilerin uyacaklari kurallar ile kendilerinden beklenen davranislara uymalari
 ve basarilarinin degerlendirilmesi sonucunda takdir, tesekkür ve onur belgesi ile
ödüllendirilmelerini,

k) Ögretim yili: Ders yilinin basladigi tarihten, bir sonraki ders yilinin basladigi
tarihe kadar geçen süreyi,

l) Örgün egitim-ögretim disina çikarma: Ögrencinin aksam liseleri disinda devam zorunlulugu
 olan okul/kurumlara kayit yaptirmamak üzere okuldan tasdikname ile uzaklastirilmalarini
gerektiren cezayi

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Ögrencilerin Uyacaklari Kurallar, Ögrencilerden Beklenen Davranislar ve

Ögrencilerin Korunmasi

BİRİNCİ BÖLÜM

Ögrencilerin Uyacaklari Kurallar ve Beklenen Davranislar

Ögrencilerin uyacaklari kurallar ve beklenen davranislar

MADDE 5 – (1) Ögrencilerin; Atatürk inkilâp ve ilkeleri ile Atatürk milliyetçiligine bagli,
Türk milletinin millî, ahlaki, manevi ve kültürel degerlerini benimseyen, koruyan ve gelistiren;
ailesini, vatanini, milletini seven ve yücelten insan haklarina saygili, cumhuriyetin demokratik,
laik, sosyal ve hukuk devleti olmasi ilkelerine karsi görev ve sorumluluklarini bilen ve bunlari
davranis hâline getiren; beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakimindan dengeli ve saglikli, gelismis
bir kisilige, hür ve bilimsel düsünme gücüne, genis bir dünya görüsüne sahip topluma karsi sorumluluk
duyan yapici, yaratici ve verimli kisiler olarak yetismeleri için okul yönetimi, ögretmenler,
rehberlik servisi, okul-aile birligi ve ilgili diger paydaslarla is birligi yapmasi istenir.

(2) Bu dogrultuda ögrencilerden;

a) Atatürk inkilâp ve ilkelerine bagli kalmalari ve bunlari korumalari,

b) Hukuka, toplum degerlerine ve okul kurallarina uymalari,

c) Dogru sözlü, dürüst, erdemli ve çaliskan olmalari; güzel ve nazik tavir sergilemeleri;
kaba söz ve davranislarda bulunmamalari; baris, degerbilirlik, hosgörü, sabir, özgürlük,
esitlik ve dayanismadan yana davranis göstermeleri,

ç) Yöneticilere, ögretmenlere, diger görevlilere, arkadaslarina ve çevresindeki kisilere
karsi saygili, hosgörülü davranmalari; küçükleri ve yaslilari korumalari, engelliler ile
yardima muhtaç durumda olanlarin yardimina kosmalari,

d) Baskalarinin da kendisi gibi insanlik ailesinin onurlu ve saygin bir üyesi oldugunu
unutmamalari; irk, renk, cinsiyet, dil, din, milliyet ayrimi yapmaksizin herkese karsi
 iyi davranmalari; insan hak ve özgürlügü ile onurunun korunmasi için gerekli duyarliligi
göstermeleri

e) Tutumlu olmalari; millet malini, okulunu ve okul esyasini kendi öz mali gibi korumalari,
zarar vermemeleri ve zarar verdiklerinde ödemeleri,

f) Sagliga zararli ve bagimlilik yapan maddeleri kullanmamalari, bu tür maddelerin kullanildigi
yerlerde bulunmamalari,

g) Her çesit kumar ve benzeri oyunlardan, bu tür oyunlarin oynandigi ortamlardan uzak kalmalari,

g) Okula ve derslere düzenli olarak devam etmeleri,

h) Çevrenin dogal ve tarihi yapisini korumalari, çevreyi kirletmemeleri ve güzellestirmek,
 gelistirmek için katkida bulunmalari,

i) Kitaplari sevmeleri ve korumalari; kitap sevgisi ve okuma aliskanligi kazanmalari;
 bos zamanlarini faydali isler yaparak geçirmeler

i) Sorumluluk bilinciyle trafik kurallarina uymalari ve davranislariyla örnek olmalari,

j) Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini uyumlu olarak yönetmeleri; beden, zekâ ve
 duygulari ile bunlari verimli kilacak irade ve yeteneklerini gelistirmeleri; kendilerine
saygi duymayi ögrenmeleri, böylece dengeli bir biçimde gelistirdikleri varliklarini aile,
toplum, vatan, millet ve insanligin yararina sunmalari,

k) İnsan haklari ve demokrasi bilincini özümsemis ve davranisa dönüstürmüs olmalari, kötü
 muamele ve her türlü istismara karsi duyarli olmalari,

l) Toplam kalite yönetimi anlayisi ile ekip çalismalarinda rol almalari,

m) Okul, ögrenci veli sözlesmesine uygun davranmalari,

n) İnsana ve insan sagligina gereken önemi vermeleri,

o) Savas, yangin, deprem ve benzeri olaganüstü durumlarda topluma hizmet etkinliklerine
gönüllü katki saglamalari ve verilen görevleri tamamlamalari,

ö) Zararli, bölücü, yikici, siyasi ve ideolojik amaçli faaliyetlere katilmamalari, bunlarla
ilgili amblem, afis, rozet, yayin ve benzerlerini tasimamala